RABEK
Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment

Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment je dobrovoljno, nevladino i nedobitno profesionalno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.
BEZBEDNOST KRIZNI MENADŽMENT

SAVETOVANJE & TRIBINE

U cilju distribucije informacija o savremenim bezbednosnim kretanjima i problemima, organizujemo savetovanja na kojima eksperti iz različitih oblasti, daju svoje viđenje problema i rešenja problema. Pored navedenog svako fizičko i pravno lice, ima mogućnost da putem maila postavi pitanje i da dobije besplatan savet eksperata iz problemske oblasti. Trudimo se da odgovorimo u roku od 24 časa, a ako to nismo u mogućnosti, u najkraćem realnom roku.

KONFERENCIJE

Organizovanjem različitih konferencija, RABEK omogućava naučnicima i stručnjacima da iznesu rezultate svojih istraživanja, uočene probleme i predloge rešenja problema.Na konferencijama se susreću naučnici, stručnjaci i lica kojima su potrebna njihova znanja, a rezultat tih susreta su druženja, nova znanja i partnerstva.Saznajte novosti u svojoj oblasti, razmenite mišljenja i znanja sa drugim ekspertima, iznesite rezultate svojih istraživanja i rešenja.

SEMINARI & RADIONICE

RABEK svojim delovanjem obuhvata širok dijapazon problema savremene bezbednosti i kriznog menadžmenta. Organizovanjem različitih seminara upoznajemo zainteresovane strane sa novostima u oblasti izmena i dopuna zakona koji regulišu oblast bezbednosti, savremenim rešenjima u standardima, pogledima na mogućnosti rešavanja bezbednosnih problema, itd.