KRIZNI MENADŽMENT

Konstanta savremenog društva su krize

U krize se ubrajaju: ratovi, događaji uzrokovani elementarnim nepogodama, tehničko tehnološke nesreće, bolesti, migracije, ekonomski padovi, itd. Zajednička determinanta svih tih događaja su negativne posledice po čoveka i društvenu zajednicu. Krize nisu izraz volje „viših sila“ niti su to događaji bez uzroka. Svaki događaj i pojava u prirodi ima uzrok nastanka, principe razvoja i način delovanja. Upravljati kriznim situacijama znači poznavati ta tri faktora.

RABEK okuplja ljudske i materijalne potencijale, u cilju, pre svega razvijanja svesti o potrebi stvaranja baze znanja o različitim pojavama i događajima, stvaranja uslova za razmenu znanja iz različitih oblasti društvenog života, od uticaja na prevenciju i reagovanje u slučaju nastanka kriznih situacija.

Obzirom, da krize ne poznaju granice među državama, cilj nam je da promovišemo bezbednost na lokalnom nivou, preko državnog i regionalnog do globalnog. Samo tako možemo obezbediti da brzo obezbedimo međusobnu pomoć u slučaju velikih nesreća. Najvažniji deo kriznog menadžmenta jeste edukacija. Različitim sistemima za prenos znanja, obezbeđujemo različite vrste obuka, seminara, konferencija i ostalih vidova edukacija u oblasti upravljanja krizama.