Šta je RABEK?

Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment (u daljem tekstu: Asocijacija) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno profesionalno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Asocijacija svoje angažovanje u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta usmerava na:

Jačanje ukupnih bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije u saradnji sa regionalnim, evropski i međunarodnim organizacijama, radi prevencije i pripreme za odgovor na savremene bezbednosne izazove, rizike i pretnje;

Integracija bezbednosnih kapaciteta, ljudske i društvene bezbednosti, subjekata u regionu u cilju povećanja sposobnosti za prevenciju i reagovanje u kriznim situacijama;

Aktivnosti kojima će udruženim, dobrovoljnim i povezanim delovanjem građana i društvenih zajednica doprineti podizanju bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u regionu u redovnim uslovima i kriznim situacijama.;